Anmälan till nätverksträff

Meddela om deltagande genom att ange din e-postadress i nedanstående blankett. Använd samma adress som inbjudan skickats till.

Dina uppgifter sparas i Kommunförbundets kundhanteringssystem.