Hållbarhetsforum

Jag är intresserad av att delta i Kommunförbundets hållbarhetsforum och delta i relaterade digitala evenemang.

Information om Kommunförbundets dataskydd och intressentgruppsregister